skip to Main Content

מילים חמות משגית בן חיים .

הי חיים, בתור מי שעבדה לצידך, אני ממש המומה מכל מה שקראתי. זה לא שהופתעתי מזה שישנה שחיתות וחוסר צדק במשרדי הממשלה, פשוט הייצי המומה מממדי התופעה.  כואב לי ונחמץ הלב שהרסו לך מפעל חיים שבעצמי ראיתי איך אתה מרים…

Read More
Back To Top