skip to Main Content

מושחתים נמאסתם !!!!

על שום מה אני כותב את הספר הזה?

  • משום שאני אוהב את ארצנו. ישראל היא ביתי, ובה הפכתי למי שאני כיום. ואני מברך את יד הגורל על שעשאתני ישראלי.
  • משום שברוב פזיזותי שגיתי באשליה קצרת ימים. אשלייתי הייתה שלא תפסתי את עוצם הפקרותם של הפקידונים בתחומי מדינת ישראל. האמנתי, לתומי, שאנחנו מדינה דמוקרטית ותרבותית. שילמתי ביוקר רב על אשלייתי-כרבים אחרים.
  • משום שאני סמוך ובטוח שההפקרות היא גידול ממאיר האוכל במדינה בכל פה, ושהוא עוד יפגע בכולנו אם לא נתעשת במעוד מועד. רבים לא יאמינו עד כמה חמורה הסכנה ורבים לא יצליחו להתאושש מהמהלומה כשזו תנחת עליהם. אני התאוששתי, אבל לא כולם התברכו ביתרונותיי: אופי חזק, נחישות, וכושר הישרדות בכל מצב.
  • משום שאני רואה לנחוץ לחשוף את ההפקרות שנתקלתי בה. ידיעת האמת היא הצעד הראשון בהיחלצות מן ההפקרות, כמו גם מן האשליות הוורודות.
  • משום שמאמין אני שעוד לא אבדה תקוותנו, ושאם נתחיל במלאכת הריפוי, עוד ניתן יהיה להציל את המדינה מהגידול. מאמין אני שעוד נותרו אנשים הגונים, המסוגלים לעצור את הגידול וגם לסלקו.

 

לשם מה אני כותב את הספר הזה?

 

  • כדי למנוע מאחרים מלחזור על טעותי, וכדי שיעריכו בעין פקוחה את מצבה של המדינה מבלי לשגות באשליות.
  • כדי שיבואו על עונשם אלו שההפקרות היא דרכם להשגת מטרותיהם; אלו שבעיניהם החוק הוא מכשול פעוט שניתן לעקוף למען טובת הנאתם הפרטית; אלו עד עצם היום הזה ממשיכים למלא תפקידים נכבדים במדינת ישראל, מחליטים החלטות גורליות למדינה, ושולטים באזרחיה.
  • כדי לדרבן את רשויות החוק והסדר במדינת ישראל לחקור את המידע המפורט בספר זה. רשויות המדינה המופקדות על אכיפת החוק והסדר צריכות מה דעת החוק על מצב הדברים, ולעצור את חגיגת השקרים והעבירות שאיש לא שם לב אליהם.
  • כדי שיתחילו תהליכים שיסייעו להציל את ישראל, ולהשאיר בה אנשים יצירתיים ותורמים-את אלו שהתאכזבו מהאפשרויות הקיימות בארץ, ושוקלים לנטוש אותה או כבר נוטשים אותה.
  • כדי שכולנו נדע שהאיומים האמתיים על המדינה אינם חיצוניים. אוהבים מאוד להפחיד אותנו בבעיה הפלסטינית או באיום האיראני, אבל יש חשש כבד שהמדינה לא תשרוד עד לרגע שבו האיומים האלה יהיו חמורים באמת. אם הגידול הממאיר של ההפקרות יתפשט, הוא יחסל את הגוף הלאומי מפנים עוד לפני האיומים החיצוניים.

 

החולי הפנימי, אם עוברים עליו בשתיקה ולא מטפלים בו,  מסוכן יותר. אני מסרב לעבור עליו בשתיקה, ולכן כתבתי את הספר הזה. 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back To Top